LIVE – Apples “It’s Only Rock and Roll’Event”

Just nu pågår Apples “It’s Only Rock and Roll’Event” i San Francisco. Vill du vara först med nyheterna som Apple kommer kan du följa allt LIVE.

Apple Rock and Roll Event

Några av de rykten som har florerat tidigare stämmer. Bland annat är iPhone OS 3.1 klart och iTunes 9 kommer att ha stöd för att sortera applikationerna på skärmarna för iPhone och iPod Touch.

Följ allt Live på någon av dessa hemsidor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *