Safari – länkar i ny flik/tab

Det finns ingen inställning i Safari som tillåter dig att öppna länkar med “target=_blank” i en ny flik/tab vilket är riktigt dåligt. Däremot är det inte svårt att åtgärda med ett kommando i Terminalen. 

Är du van vid att nya länkar alltid öppnas i en ny flik/tab istället för ett nytt fönster är det riktigt jobbit att använda Safari då webbläsaren alltid öppnar länkar med attributet “_blank” i ett nytt fönster. Du kan förvisso öppna länkar i en ny flik/tab om du håller inne “cmd” samtidigt som du klickar på länken men varför behöva göra en extra knapptryckning? 

Det går alltså inte på något sätt att ändra detta beteende i inställningarna för Safari vilket är dåligt. Det du kan ändra är aktivering av “cmd + klick” samt om du vill att länkar från andra program skall öppnas i ny flik eller nytt fönster

För att ändra standardbeteendet för Safari när det gäller länkar som öppnas i nytt fönster istället för ny flik skall du genomföra följande steg. 

Detta fungerade med OS X 10.5.7 och Safari 3.2.3

  1. Stäng Safari helt genom att klicka “cmd + q” alternativt gå till menyn “Safari” –> “Avsluta Safari“.
  2. Öppna Terminal, du finner det i din programmapp under “Verktygsprogram” eller sök i Spotlight.
  3. Skriv in följande kommando och tryck därefter enter (OBS, endast en rad):
  4. defaults write com.apple.Safari TargetedClicksCreateTabs -bool true

  5. Stäng Terminal och öppna Safari
  6. Surfa och öppna länkar i ny flik istället för nytt fönster!

Har du några frågor eller funderingar? Lämna en kommentar nedan!